Linköping beste verkeersveiligheid

Stora Torget, Linköping (Foto © Marcel Burger)

Stora Torget, Linköping (Foto © Marcel Burger)

6 december 2009 | Linköping is Europa’s meest verkeersveilige stad. De universiteitsstad 200 km ten zuidwesten van Stockholm liet grote steden als Göteborg, Helsinki en Londen achter zich en kreeg de Excellence in Road Safety Award 2009.

De EU-prijs gaat ieder jaar naar een onderneming of organisatie die zich actief inzet voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Er deden meer dan 400 kandidaten mee. De prijsuitreiking was in Brussel.

Linköping kreeg Europa’s verkeersveiligheidprijs onder meer voor veilige kruisingen, verhoogde voet- en fietspaden (nu bij elkaar 86 kilometer) en de samenwerking tussen politie, de afdeling Economische Zaken en verkeersveiligheidsorganisaties in de stad.